Utvikling og strategiske valg - Jæren Regneskapslag
87.569 timer arbeidserfaring
- krever et vellykket eierskifte

Utvikling og strategiske valg

Hva skal skje fremover på gården? Ønsker du noen å diskutere utvikling av ditt foretak med? Eller er det snart eierskifte?

Eierskifte

Er det snart tid for eierskifte på gården? God planlegging sikrer et vellykket eierskifte - både menneskelig og økonomisk. Overdragelsen er en prosess som må modnes, begynn derfor i god tid før selve eierskiftet skal skje.

Vi har årelang erfaring som rådgiver ved eierskifte. Vår rådgiving i spørsmål ved eierskifte inkluderer utforming av kjøpekontrakt og andre dokumenter, beregning av skatter og avgifter, og nødvendige registreringer.

Last ned produktark om eierskifte.

Veivalg

Hva vil vi med vårt gårdsbruk? Hvilke ønsker har familien for inntjening, arbeidssituasjonen på gården og for ferie og fritid? Disse veivalg-spørsmålene kommer ofte opp etter et eierskifte. Ved ønske om forandring og utvikling på gården, eller ved økonomisk pressa situasjoner. Vær aktiv - ta disse spørsmålene opp til diskusjon, de er for viktige til å bare la tida vise hvordan det blir.

Personer utenfra er nyttige til å diskutere med og til å sortere i tanker og planer dere har. Bruk derfor vår erfaring og kompetanse til å være en konstruktiv diskusjonspart når du og familien skal finne ut hvor veien skal gå videre. En slik veivalgprosess kan ofte ta noe tid. Vi hjelper med å holde fokus og trykk for å få avklaringer.

Gårdsråd

Dette er et forum der gården sin drift står i sentrum. I rådet sitter utvalgte medlemmer som ønsker å bidra til at gården din skal være en god arbeidsplass, gi deg et lønnsomt resultat og bidra til å utvikle deg som leder.

Vi er sertifiserte rådgivere som foretar en analyse av utfordringene, og hjelper med å finne personar til gårdsrådet som kan bidra i forhold til dine utfordringer.

Les mer på hjemmesiden til Gårdsråd eller last ned produktark

Fra idè til byggeplan - logistikk, bygg og økonomi rådgivning

Vurderer du ny driftsbygning? Hvordan kan du lage en etappevis utbygging som er rasjonell og framtidsretta? Hvordan er den beste planløsningen? Hva koster det? Og hvordan blir økonomien etterpå? Vi tilbyr rådgiving med integrert fokus på logistikk og økonomi slik at du kan avklare ditt ønske om nytt bygg fram til ferdige byggeplaner.

Les mer i produktark.

Foretaksetablering

Skal du starte ny produksjon på gården? Er det aktuelt med ansvarlig selskap eller aksjeselskap? Vi kan gi råd om valg av foretaksform i forhold til dine planer. Vi lager selskapsavtaler og tar oss av registreringer og papirarbeid når dette skal gjøres.

Last ned produktark.

Ledelse og utvikling

Ønsker du å utvikle gården? Sikter du mot stor produksjon og fast tilsatte medarbeidere? Synes du det er utfordrende og litt uoversiktelig å styre produksjon, økonomi og å lede foretaket?

Vi kan hjelpe deg til å utvikle arbeidsmetoder som setter fokus på ledelse, økonomisk styring og utvikling av foretaket.
Ta kontakt med oss
Ønsker du å vite mer om våre tjenester? 
Fyll ut kontaktskjemaet og vi vil kontakte deg innen kort tid.
1. Navn:*
2. Telefon (dagtid):*
3. E-post:*
4. Jeg ønsker å vite mer om:
5. Spørsmål: