Aktuelt - Jæren Regneskapslag
1115 lover og regler
- krever oppdatert kunnskap
Nytt gjødselregelverk - kva betyr det? Grensedragning - næring/privat
 
Skal du kjøpe eller selge melkekvote? Prioriteringer fra Innovasjon Norge og Bionova, mm
 
Julen 2023, Kveldssamling for nye bønder, OTP - obligatorisk tenestepensjon
 
Fra Agro Økonomi til Tripletex, nytt årsoppgjørprogram for AS og Samdrifter med mer
 
Nøkkeltalstatistikken fokuserer på tala for 2022 fra Rekneskapslaga på Jæren og Dalane
 
Velferdsordningane i landbruket, fremtidsfullmakt m.m.
 
Nye regler om melkekvoter, Fra Agro Økonomi til Tripletex, strømstøtten fremover m.m.
 
Viktige moment ved årsoppgjøret, ny skattemelding, fradragsrett for matutgifter m.m.
 
Økning i taksverdiene for dyr og varelager, videreføring av strømstøtten ut 2024, søk om produksjonstilskudd m.m.
 
Arrangement
Arrangement
-