Økonomisk rådgivning - Jæren Regneskapslag
1.632.916 poteter i året
- krever gjennomtenkt driftsplan

Økonomisk rådgivning

Hva er inntjeningen i de ulike produksjonene i dag? Er den planlagde investeringen lønnsom? Trenger du driftsplan til en større investering når du skal søke om lån eller BU-midler? Budsjett for å vite hvilken tid på året inntektene og utgiftene kommer?

Driftsanalyse / nøkkeltalanalyse

Gjennom en driftsanalyse finner vi hvilket dekningsbidrag som oppnås i de ulike produksjonene. Dekningsbidrag blir ofte brukt som måleparameter for å sammenligne seg med et snitt-nivå i produksjonen, og for å finne forbedringspotensiale i egen drift.

Driftsplaner ved større investeringer bygger ofte på en drifts-/nøkkeltallanalyse, da det ofte blir krevd dokumentasjon på hvilket dekningsbidrag som blir oppnådd i produksjonen pr. i dag.

Last ned produktark om nøkkeltalanalyse.
 

Driftsplan inkludert søknader om lån og IBU-midler

Hvordan blir økonomien etter investeringen - vil det gå rundt? Og hvor tøff blir opptrappingsperioden økonomisk, dersom produksjonen skal økes?

En 5-årig driftsplan gir et godt bilde på hvilken økonomisk situasjon som kan forventast ut fra dine forutsetninger. Planen inkluderer følsomhetsanalyse for å se hvordan ulike dekningsbidrag, rentevilkår, faste kostnader osv. vil slå ut på slutt-linja. En driftsplan må bygge på realistiske tall om produksjon, inntekter og kostnader. Driftsanalyse av dagens produksjon er som regel nødvendig.

Ved større investeringer vil banker som regel stille krav om å få en driftsplan, og ved søknad om investering og bedriftsutviklingsmidler IBU er dette et krav.

Les mer om driftsplan i produktark.

Budsjett for 1 år

Til hvilken tid på året kommer inntektene og utgiftene? Vil du sette deg mål for inntjeningen i produksjonene? Målsettingen med denne type budsjett er å kunne følge den økonomiske utviklingen tettere gjennom året, slik at en kan gjør tiltak dersom det er nødvendig. Her vil vi typisk lage et budsjett pr. 2 eller 4 måneder som kan sammenlignes med rekneskapet for samme periode løpende gjennom året.

Se presentasjon om budsjett som økonomisk styringsredskap, eller last ned produktark.

Likviditetsbudsjett

I en del situasjoner er det spesielt nødvendig å få en detaljert oversikt over likviditeten pr. måned for å kunne planlegge sine betalingsforpliktelser.

Typiske situasjoner vil være:
  • foretak med stor omsetting og produksjon
  • ved større endringer i omsetting og produksjon
  • krevende økonomisk situasjon i foretaket
  • uforutsette problem

Last ned produktark.

Vurdering av lønnsomhet ved investering

Vil den nye investeringen gi god inntjening, og vil du få et fornuftig arbeidsvederlag? I landbruket kan vi nok bli flinkere til å stille disse spørsmålene før vi går i gang.

I denne vurderingen setter vi fokus på den nye investeringen isolert sett. Inntjening blir vurdert i forhold til investeringskostnad, driftskostnader og forventa arbeidsmengde.
Ta kontakt med oss
Ønsker du å vite mer om våre tjenester? 
Fyll ut kontaktskjemaet og vi vil kontakte deg innen kort tid.
1. Navn:*
2. Telefon (dagtid):*
3. E-post:*
4. Jeg ønsker å vite mer om:
5. Spørsmål: