Våre tjenester - Jæren Regneskapslag
REGNSKAPS-
TJENESTER
Regnskapstjenester

Vi hjelper deg med alt fra regnskap til utbetaling av lønn.

Er regnskapet korrekt ført, og skatt og avgifter tatt hensyn til? Har du det for travelt til å sende ut regninger?
Regnskapstjenester
Økonomisk
rådgivning

Vi hjelper deg med alt fra budsjett til investeringer.

Hvilke inntjeninger er det i ulike produksjoner? Er din planlagte investering lønnsom? Trenger du driftsplan til en større investering, eller budsjett, som viser når inntekter og utgifter kommer?
Økonomisk rådgivning
UTVIKLING OG 
STRATEGISKE VALG

Vi hjelper deg med å sikre et framtidsrettet landbruk.

Hva skal skje på gården framover? Står du foran noen vanskelige valg? Ønsker du noen å diskutere utviklingen av gården med?
Utvikling og strategiske valg
IT-support

Er du som folk flest og trenger hjelp når det oppstår problem med dataen?

Har du noe du lurer på i forbindelse med data i din virksomhet? Det behøver ikke være store problem for at vi skal kunne være til hjelp.
IT-support

Aktuelt

Aktuelt

Arrangement

Nytt gjødselregelverk - kva betyr det? Grensedragning - næring/privat
 
Skal du kjøpe eller selge melkekvote? Prioriteringer fra Innovasjon Norge og Bionova, mm
 
Julen 2023, Kveldssamling for nye bønder, OTP - obligatorisk tenestepensjon
 
Fra Agro Økonomi til Tripletex, nytt årsoppgjørprogram for AS og Samdrifter med mer
 

Arrangement