Regelverk for kontantsalg - Jæren Regneskapslag

Fagartikkel

penger
Regelverk for kontantsalg
Hovedregelen er at alt kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, og salget skal dokumenteres ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapporter. På moderne kassaapparater kan man ta ut periodevise utskrifter av samlet salg. Det er også krav til daglig avstemming mellom innslått og opptalt kassabeholdning, og eventuelle differanser må kunne forklares. 

Det er to viktige unntak fra kravet til kassaapparat, som har stor betydning for landbruket, og det er følgende: 

1. Sporadisk eller ambulerende kontantsalg 
Sporadisk salg omfatter næringsdrivende som leilighetsvis eller unntaksvis mottar kontant betaling for sine varer, mens ambulerende salg er virksomhet som ikke drives fra fast tilrettelagt utsalgssted. Eksempler på slike typer kontantsalg er torgsalg, hjemmesalg og salg fra grønnsaksboder. 

Dersom slikt kontantsalg ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr. 255.735), kan man i stedet for kassaapparat dokumentere salget på følgende måter: 
 • Forløpende registrering av salget i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert 
 • Ved gjenpart av daterte nummererte salgsbilag, eller 
 • Ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter 

Vi anbefaler at førstnevnte metode brukes. Det som er viktig å registrere, er følgende: 
 • Salgsdato 
 • Vareslag og –mengde 
 • Salgsbeløp inklusiv merverdiavgift 

2. Ubetjente salgssteder 
Dersom man driver et ubetjent salgssted, for eksempel en selvbetjent grønnsaksbod, er det naturligvis en mulighet å registrere salget fortløpende. Skattemyndighetene har derfor i slike tilfeller redusert kravet til dokumentasjon. Det er gitt anvisning om at kontantsalget kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok med forhånds-nummererte sider. Men dette betinger at kundene registrerer sine kjøp på konvoluttene eller i bøkene, noe som ikke er lett å få til. 

Det er derfor åpnet opp for følgende metode, som vi anbefaler blir brukt: 
 • Registrering av varebeholdning ved salgsperiodens start 
 • Registrering av varebeholdning ved salgsperiodens slutt (ved opptelling av kasse) 
 • Endringen i varebeholdningen vil tilsvare hva som er solgt i perioden 
 • Salgsbeløpet (kassabeholdningen) må fordeles på det enkelte vareslag 
 • Utarbeiding av signert liste, med angivelse av perioden 

Dersom kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret (fastmontert, låst pengeskrin), er det ikke krav om daglig kasseopptelling og registrering av salget. I motsatt tilfelle vil det være naturlig at salget registreres minst hver uke, avhengig av salgets omfang. 

I forhold til regnskapet er det viktig at det blir levert inn salgsbilag der det klart framkommer hva som er solgt, hvordan salget er beregnet og når salget har skjedd. 
 

Alle fagartikler: