Statsbudsjettet for 2017: Foreslåtte endringer i jordbruksfradraget - Jæren Regneskapslag

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Statsbudsjettet for 2017: Foreslåtte endringer i jordbruksfradraget
  • Aksjeselskap skal også ha rett til jordbruksfradrag
  • Fjerning av kravet til bosetting på driftsenheten
  • Passive samdriftsdeltakere uten egen produksjon skal ikke lenger få jordbruksfradrag
Så vidt vi vet er det ikke politisk uenighet om disse forslagene, så forslagene kommer etter all sannsynlighet til å bli vedtatt.
 

Alle aktueltsaker: