Nyhetsbrev nr 5 - September 2020 - Jæren Regneskapslag

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Nyhetsbrev nr 5 - September 2020
Her kan du lese mer om
- Kurs i eierskifte
- Kurs i digital bokføring
- Søknadsfrist for endringer i leieforhold for melkekvoter
- Søknadsfrist for produksjonstilskudd
- Erstatning for avlingssvikt som følge av manglende arbeidskraft
- Kommunene har tilskuddsmidler til SMIL og drenerings til overs
- Innlevering av bilag for 2020
 

Alle aktueltsaker: