Konferanse om rammevilkår og omsetning - Jæren Regneskapslag

Arrangement

Arrangement

Når:2021-08-27 10:00
Sted:Øksnevad vidaregåande skule
Rogaland Landbrukspark inviterer til konferanse om rammevilkår og omsetning - muligheter og hindringar for omstilling og vekst for Rogalandsbruket
 
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leiar av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad deltar. I tillegg bidrar fagfolk frå NIBIO og lokale krefter frå industrien og Bondelaget. Me ser fram til ei fysisk samling, der me endeleg får mingla og tatt ein kaffikopp i lag samstundes som me får debattert eit viktig og aktuelt tema for landbruket.
Politikarar, næringsutøvande i landbruket, rådgiving, forvaltning, undervisning og andre samfunnsengasjerte inviteres til konferanse. Les mer om konferansen og påmelding her
 
 

Alle arrangement: