Høringssvar - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr - Jæren Regneskapslag

Aktuelt

pelsdyr
Høringssvar - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr
Jæren Rekneskapslag SA fører regnskap for ca 25 pelsdyroppdrettere, og for oss har det dermed vært naturlig å bistå medlemmene i forhold til vurdering av konsekvenser av ulike opplegg for kompensasjon for avvikling etter hvert som disse har blitt foreslått og delvis vedtatt.
Les mer om
 
 

Alle aktueltsaker: