"Revisjon av gjødselregelverket - konsekvenser ved økt gjødselvoerskudd" - Jæren Regneskapslag

Arrangement

Arrangement

Når:2021-04-22 12:00
Sted:Teams
NIBIO presenterer rapporten som er svært aktuell for landbruket i Rogaland.
 
På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har NIBIO utarbeidet rapport om "Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskudd". For påmelding og mer info her
 
 

Alle arrangement: