Årsmelding 2020 med innkalling - Jæren Regneskapslag

Aktuelt

Årsmelding 2020 med innkalling
Vedlagt følger årsmelding med innkalling til årsmøte på Teams 9. mars kl 19:00
Dersom du ønsker å delta på årsmøte meld deg på telefon 51786990 eller mail: klepp@grl.no
 

Alle aktueltsaker: