lønnsmedarbeider/HR-rådgiver - Jæren Regneskapslag
_DSC2778

1 ledig stilling som lønnsmedarbeider/HR-rådgiver

ER DU VÅR NYE LØNNSMEDARBEIDER/HR-RÅDGIVER?


Den som blir ansatt vil ha hovedansvar for utlønning for en del av våre kunder. Gjennom dette arbeidet ønsker vi også å være tilgjengelige som HR-rådgivere for kundene våre.
 
Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsbetingelser i et godt faglig og sosialt miljø. Nærmere opplysninger kan du få av kontorleder Irene Hobberstad på tlf. 51 78 69 97. Du kan også få mer informasjon på vår hjemmeside www.jaerengrl.no.

Dersom du har denne kompetansen og interesse for fagfeltet er vi svært interesserte i å komme i kontakt med deg.
 
Skriftlig søknad med CV kan sendes til klepp@grl.no.
 
Søknadsfrist: Mandag 16. august 2021.


Jæren Rekneskapslag SA er et autorisert regnskapslag eid av medlemmene. Vi har ansvar for ca. 1100 regnskap. De fleste av disse er landbruksregnskap, men vi har også et betydelig innslag av andre regnskapsoppdrag. Ved kontoret er det i dag 30 ansatte. Laget har eget kontorlokale knyttet til Rogaland Landbrukspark på Særheim i Klepp.