Tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet - Jæren Regneskapslag

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet
På grunn av den spesielle vekstsesongen og været vi har hatt i år, er det bevilga ekstra tilskudd til utviding av gjødsellager. Du kan søke støtte på inntil 20 % og tilskuddstak på kr 100 000. Frist for å søke er 10.12.2017. Tenger du hjelp med søknaden - ta da kontakt med oss. Les mer
 

Alle aktueltsaker: